Joyful Learning & Creative Education: Talk & Workshop

Joyful Learning & Creative Education: Talk & Workshop

เราจะเปลี่ยนการ ‘เล่น’ เป็นการ ‘เรียน’ ได้อย่างไร?
ห้องเรียนที่สนุกควรมีองค์ประกอบแบบไหน?
อะไรคือบทเรียนการศึกษาของฟินแลนด์ที่เราควรเรียนรู้?
แล้วเราจะพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทยได้อย่างไร?

bookscape ชวนครูอาจารย์ พ่อแม่ และนักการศึกษา เข้าร่วมซีรีส์งานเสวนาและ workshop ในหัวข้อ “Joyful Learning & Creative Education”

ร่วมค้นหาแนวทางปฏิวัติการเรียนรู้ให้กลายเป็นเรื่องสนุก ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. Workshop “Designing the Future – the Finnish Way: เรียนผ่านเล่นสไตล์ฟินแลนด์”

กิจกรรม workshop สำหรับพ่อแม่และครู เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการเล่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้แนวคิด design thinking ผ่านหลักสูตรจากฟินแลนด์

ร่วมนำ workshop โดย สถาบัน Arkki Thailand สถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฟินแลนด์

กำหนดการ

13.00-14.00 น. บรรยายหัวข้อ “Introduction to Finland’s Creative Education” โดย พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้ง Arkki Thailand

14.00-16.00 น. workshop “Design the Future – The Finnish Way” โดย Kelvin Ng (Head Teacher, Arkki Thailand) กิจกรรมกลุ่มเพื่อออกแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่น จากหลักสูตรของ Arkki

เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สถาบัน Arkki Thailand ชั้น 2 Bambini Villa ซ. สุขุมวิท 26
*รับจำนวน 40 คน

2. Workshop “Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์”

เจาะลึกแนวทางการสอนและห้องเรียนสไตล์ฟินแลนด์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่สนุกและมีคุณภาพ

ร่วมนำ workshop โดย Nina Nordman วิทยากรครูชาวฟินแลนด์ผู้มีประสบการณ์การสอนมากว่า 20 ปี

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-13.30 น.
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งภายหลัง)
*รับจำนวน 60 คน

วิธีสมัครเข้าร่วม workshop ทั้งสองกิจกรรม

(1) เขียนอีเมลหัวข้อ “สมัคร workshop (ชื่อกิจกรรม)” ส่งมาที่ bookscapethailand@gmail.com

(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครที่ต้องส่งทางอีเมล
– ประวัติส่วนตัว (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ หน่วยงาน)
– ความคาดหวังและเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วม workshop ครั้งนี้

(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape และอีเมลผู้สมัคร.

(4) หลังประกาศผล ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชี บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม workshop ภายในวันเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 1,000 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วม workshop

**เปิดรับสมัครถึง 17 ก.ค. 62 (หากมีผู้สมัครเกินกว่าเป้าหมายจำนวนมาก ผู้จัดอาจปิดรับก่อนกำหนด)

3. เสวนาสาธารณะ “Joyful Learning and Creative Education: เรียนอย่างไรให้สนุก: ปลุกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต”

วงเสวนาว่าด้วยการยกระดับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทย และพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ให้เด็กได้ “สนุก” กับการเรียนอย่างแท้จริง โดยตัวแทนวิทยากรผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษา

ร่วมเสวนาโดย

เดชรัต สุขกำเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสมาชิกกลุ่ม Deschooling Game – by เถื่อนเกม

ตะวัน เทวอักษร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
(อักษรเจริญทัศน์ อจท.)

อธิษฐาน์ คงทรัพย์
ผู้อำนวยการ รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และหัวหน้าโครงการ ก่อการครู

ปราศรัย เจตสันต์
ครู รร. บางปะกอกวิทยาคม
สมาชิกกลุ่ม Critizen และ Thai Civic Education

ธัญชนก คชพัชรินทร์
อดีตเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

ชวนสนทนาโดย

ภาคิน นิมมานนรวงศ์
ครูสังคมศาสตร์ รร. กำเนิดวิทย์

สรุปและสังเคราะห์ประเด็นเสวนาโดย

อรรถพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่
http://bit.ly/edutalk-registration
(เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หนังสือที่ใช้เป็นฐานความรู้ในกิจกรรม:

-Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ (https://bookscape.co/…/education-and-lea…/teach-like-finland)

-Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play (https://bookscape.co/…/education-and-…/lifelong-kindergarten)
*เตรียมพบฉบับภาษาไทย เร็วๆ นี้

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน Arkki Thailand

ที่มา : Bookscape Facebook Page