ของดีพี่เชียร์ : เปลี่ยนตัวเองได้ก็เปลี่ยนโลกได้ อยากเปลี่ยนตัวเองให้สำเร็จ อ่าน “Willpower instinct”

ผ่านปีใหม่ไทยมาจนจะถึงปีใหม่จีน...เราทิ้งปณิธานปีใหม่ไปกี่ข้อแล้ว? แม้ว่าคำตอบจะแสลงใจตัวเองก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านบทความน...

ของดีพี่เชียร์ : www.camphub.in.th จุดนัดพบคนรักค่าย เพราะค่ายคือจุดเริ่มต้นความฝันของใครหลายคน

ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนาหลายๆ คน ค่ายก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่าเหล่าผู้นำรุ่นใหม่เคย...

Social Change and Social Innovations

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียนปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ...