สรุป งานการศึกษา ของ ยัง Move

สรุป งานการศึกษา ของ ยัง Move

ข้อมูลสรุปผลจากการศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคี YOUNG MOVES ต่อกรณีรากเหง้าปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน…เชิญติดตามและรับชมตามลิงค์ และเพจ YOUNG MOVES ได้เลยจ้า

ที่มา : YOUNG MOVES Facebook Page