เครื่องมือ

Changemakers Toolkit Module 1: Idea Development

จุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างโปรเจกต์หรือกิจการเพื่อสังคมควรเริ่มจากตรงไหน? เราจะมองหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาสังคมด…

แนะนำ Mentimeter ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ถ้ากำลังมองหาตัวช่วยให้เด็กๆกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และแชร์ไอเดียได้อย่า…

หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน

ท่านใด สนใจทำกิจกรรม ให้เยาวชน เรียนรู้ชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างสนุก สุข สร้างสรรค์ สามารถโหลดอ่านได้ที…

1 2