MY JOURNEY เส้นทางการเรียนรู้

MY JOURNEY เส้นทางการเรียนรู้

วันนี้ #whyshare ชวนมารู้จักเครื่องมือ “MY JOURNEY เส้นทางการเรียนรู้” ที่ได้ชวนน้องๆ ในโครงการตลาดประกอบฝัน 2563 ทบทวนการทำงานระหว่างทางจ้าาา 📷

เครื่องนี้ชวนน้องทบทวนกิจกรรม/งานที่เกิดขึ้นพร้อมการเรียนรู้ เริ่มจาก
📷 ชวนทบทวนกิจกรรม/งานที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
📷 ทบทวนว่ากิจกรรม/งานนั้นตอนที่ทำอยู่ในช่วงอารมณ์ไหนบ้าง
📷 ชวนคุยต่อว่าในวันนั้นเกิดการเรียนรู้อะไรจากกิจกรรม/งานนี้ ทำไมเราให้ถึงให้ความรู้สึกนี้
📷 ชวนแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างโครงการ

เท่านี้ก็จะเห็นอารมณ์ความรู้สึก การเรียนรู้บนเส้นทางการทำงานของเราแล้วววว เย้ ใครลองใช้แล้วเป็นอย่างไรลองมาบอกกันได้น้าาา 📷

ปล. เครื่องมือนี้จะทำเดี่ยว ทำคู่ หรือทำกลุ่มได้น้าาา ลองดูจ้าาา 📷

ดูต่อ : WHY I WHY Facebook Page