Thaihealth INNO Awards 3 : Workshop

Thaihealth INNO Awards 3 : Workshop

ประมวลภาพบรรยากาศเวิร์กชอปการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 20 ทีมสุดท้าย ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บ่มเพาะเยาวชน สู่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ปีนี้ สสส. เปิดกว้างรับไอเดีย/ผลงานจากทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” ในประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย การลด ละ เลิก บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุทางถนน สุขภาวะทางเพศ และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนสามารถมองปัญหารอบตัวอย่างมีมิติที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ติดตามเรื่องราวได้ที่…ThaiHealth Inno Awards #3 ผลิตนวัตกรรุ่นใหม่ แก้ปัญหาสุขภาพ https://bit.ly/37iy1Ey

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #เยาวชน #นวัตกรรม #ThaihealthINNOAwards3

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth Facebook Page