www.youthinnovation.org

พื้นที่สำหรับคนที่ทำงานกับคนรุ่นใหม่ เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการ ความรู้ รวมถึงเครื่องมือหลากหลาย และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ที่นำไปใช้และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Youth ของแต่ละกลุ่ม ทั้งในบริบทสถานศึกษา เช่น ในวิชาเรียนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร ในบริบทชุมชน และคนรุ่นใหม่ด้วยกันเอง เพื่อก่อให้เกิดคนรุ่นใหม่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ข่าวสาร

bacc Workshop for Teachers: Museum-based Learning

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 20.05.62... ขอเชิญคุณครูที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเรียนร...

Design Thinking in Action ll By ALA Playground

กลับมาอีกครั้งกับโครงการดี ๆ อย่าง Design Thinking in Action โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้วค่ะ เช่นเคย โครงการนี้เปิดโอ...

ข้อมูล

แจกหนังสือ Design Systems Handbook ฟรี !

หนังสือรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Design systems ตั้งแต่พื้นฐาน ว่าสิ่งนี้คืออะไรทำไมต้องมี ช่วยเหลือองค์กรเราได้อย่างไร จะน...