กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

🎉กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

เคยเป็นไหมเรียนทำไหร่ก็ไม่เข้าใจ อ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัว เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีเเค่การท่องจำหรือการจดบันทึก เเต่การเรียนรู้ที่ดีคือการที่ทุกคนได้มีโอกาสนำสิ่งที่เรียนมาปฎิบัติจริง ยิ่งเราได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้เล่น ได้คุย เเลกเปลียนกับเพื่อน ทำให้เรายิ่งเข้าใจบทเรียน หรือพัฒนาทักษะสำคัญอีกมากมาย

วันนี้เลยมานำเสนอกิจกรรมผ่านการเล่นที่คุณครูสามารถทำได้ในห้องเรียนได้ง่ายๆ

🏀1. เกมส์ขยำเเล้วชูต (Crumble & Shoot) เป็มเกมส์ฝึกไหวพริบในการตอบ

กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

🏀วิธีการเล่นคือ
1⃣ คุณครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน
2⃣ ครูถามคำถามที่เตรียมไว้ (เเล้วเเต่วิชา)
แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบและเขียนลงกระดาษmu ที่คุณครูจัดเตรียมไว้
3⃣ ครูเฉลยคำตอบ กลุ่มที่ตอบถูกส่งตัวแทนหนึ่งคนมาต่อเเถว พร้อมขยำกระดาษคำตอบ และเตรียมชูต! ลงถังขยะ
4⃣ กลุ่มไหนชูตลงก่อนชนะ! หากไม่มีกลุ่มไหนชูตลงให้เปลี่ยนตัวเเทนเเล้วทำเหมือนเดินจนกว่าจะมีผู้ชนะ

🏀อุปกรณ์ที่ต้องใช้
📌เตรียมลิสคำถามไว้ประมาณ 15-20 คำถาม
📌กระดาษ = คำถาม x จำนวนกลุ่ม
📌ถังขยะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ 1 ใบ

🏀ทักษะที่เด็กนักเรียนได้รับ
☑️การทำงานเป็นทีม
☑️การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
☑️การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
☑️การเป็นผู้นำและผู้ตาม จากการส่งตัวแทน
☑️การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์จากการหาคำตอบ

__________________________________________
🏐2.เกมส์ Human Bingo เป็นเกมส์ที่ทำให้นักเรียนรู้จัก เเละสนิทกับเพื่อนฝูงมากขึ้น โดยฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและการกล้าเเสดงออก โดยสามารถเล่นได้ในทุกหมวดวิชา

กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

🏐วิธีการเล่นคือ
1⃣ ให้นักเรียนเขียนคำถาม 9 คำถามตามใจชอบลงกระดาษ BINGO ทั้งหมด 9 ช่อง
2⃣ จากนั้นให้วิ่งถามคำถามเพื่อนที่คิดว่ามีคำตอบที่ตรงกับคำถามนั้นๆ เช่น Have you got scholarship before? ถ้าตอบว่า yes ให้เขียนชื่อในตาราง 9 ช่อง
หากผู้เล่นคนใดที่ได้ครบ ช่อง bingo ก่อนจะเป็นผู้ชนะ

🏐อุปกรณ์ที่ต้องใช้
กระดาษคำถาม 9 ช่อง
ผู้เล่นจำนวน 2คนขึ้นไป

🏐ทักษะที่เด็กนักเรียนได้รับ
☑️เด็กๆรู้จักเพื่อนมากขึ้นในเรื่องที่ไม่เคยรู้ เช่น ☑️เพื่อนเคยได้รับทุนมาก่อน
☑️เด็กๆสามารถแสดงออกได้มากขึ้น
☑️เด็กๆรู้จักเพื่อนใหม่และละลายพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น
☑️เด็กๆรู้จักตนเองจากการตอบคำถามเกี่ยวกับตนเอง
☑️เด็กๆได้วิ่งเล่นและได้รับความสนุกสนานจากการแข่งขัน

Credit @KruBryan
__________________________________________
🏈3. เกมส์ Line up เข้าแถวมหาสนุก เป็นเกมส์ที่เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม ฝึกการสื่อสารระหว่าเพื่อนกันเอง รวมทั้งฝึกไหวพริบเเละการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย โดยเกมนี้สามารถเล่นได้ทุกหมวดวิชา

กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

กิจกรรม Play-based learning ที่ทำได้ในห้องเรียน

🏈วิธีการเล่นคือ
1⃣ แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 5-6 คน
2⃣ ครูอ่านโจทย์ที่ให้นักเรียนต่อแถวตามจริงตามที่โจทย์บอก เช่น line up ตามเดือนเกิด คนแรกตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงเดือน ธ.ค. โดยให้แข่งขันกัน
ทีมใดที่สามารถเรียงแถวได้ถูกต้องและเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ
3⃣ ครูอ่านโจทย์ 4 – 5 โจทย์และเก็บคะแนน

🏈อุปกรณ์ที่ต้องใช้
เตรียมลิสคำถามไว้ 5-6 คำถาม

🏈ทักษะที่เด็กนักเรียนได้รับ
☑️รู้จักการทำงานเป็นทีม
☑️เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำและผู้ตาม
☑️มีความกระตือรือร้นและแอคทีฟมากขึ้น
☑️รู้จักเพื่อนๆของตนเองได้มากขึ้น
☑️การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

Credit KruBryan

#leeway #playbasedlearning #play

Leeway การเรียนรู้ผ่านการเล่น Facebook Group