เปิดรับสมัครแล้ว STEAM4INNOVATOR Playroom

เปิดรับสมัครแล้ว STEAM4INNOVATOR Playroom

📣 เปิดรับสมัครแล้ว STEAM4INNOVATOR Playroom

โครงการพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมสำหรับครู อาจารย์ นักเรียนและบุคคลทั่วไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เพื่อการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน การสอน สร้างสรรค์ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์เครื่องมือหรือสื่อการสอนใหม่ๆ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการสร้างนวัตกรรม ให้เข้าถึงเยาวชนไทยในทุกๆพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรุ่นใหม่สู่สังคมไทย

📝คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
· ผู้ที่เคยผ่านโครงการใดก็ได้ของ STEAM4INNOVATOR หรือ บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดมาก่อน สามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://steam4i.nia.or.th/elearning (คลิป 1-4) และ https://moocs.nia.or.th/course/stream4innovator (ใช้เวลาเรียน 1.40ชม เรียนจบได้รับเกียรติบัตร)
· สมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
· ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 20 ทีม เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม Play day / Hackathon และ Play test และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเกมของทีมงานของโครงการได้

🎯สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร
1. เข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR
2. สร้างผลงาน บอร์ดเกมที่ตอบโจทย์ Learning outcome 9 (ผลงานดร๊าฟ)
3. แนบไฟล์pdf คู่มือการเล่น อธิบายเกมพอสังเขป ไม่เกิน 2 หน้า A4
4. ถ่ายคลิปวิดีโอการเล่น แนะนำเกม อัพโหลดลง Youtube หรือ Google drive นำลิงค์มากรอกลงใบสมัคร

***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564***

📍สมัครออนไลน์ได้ที่ https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/22

📍ขั้นตอนการสมัครดังนี้เลยค่ะ
https://drive.google.com/…/1b4YoMxGocbEb3xM99vhqVw…/view

ที่มา : STEAM4INNOVATOR Facebook Page