แนะนำ Mentimeter ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ถ้ากำลังมองหาตัวช่วยให้เด็กๆกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และแชร์ไอเดียได้อย่างอิสระ ขอแนะนำ Mentimeter ค่ะ

https://www.mentimeter.com/

Mentimeter เป็น Web Application ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบคำถาม การระดมความคิดเห็น สำรวจมากสุด น้อยสุด การVote การจัดลำดับที่ประเด็นต่างๆ และสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ

จุดเด่น:
– มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Wordcloud, Ranking, Scale, Matrix
– มี Template, Theme ให้เลือกสวยงาม
– ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– แสดง Test Data ได้ ช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเห็นผลลัพท์อย่างไร

ข้อควรระมัดระวัง:
Free Version ใน 1 Presentation จะมีได้แค่ 2 กิจกรรมหลัก (2 slides)
และมีโจทย์ประเภท Quiz Competition ได้สูงสุด 5 ข้อคำถาม
ไม่สามารถ Export เป็น excel, csv ได้

แนะนำ Mentimeter ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

แนะนำ Mentimeter ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

แนะนำ Mentimeter ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

แนะนำ Mentimeter ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Kru Wowwie TechInspired ผ่านทาง ครูปล่อยของ (เพื่อนพลเรียน) Facebook Group