Snowball 2020 Impact Incubation Program

Snowball 2020 Impact Incubation Program

SNOWBALL 2020 !
IMPACT INCUBATION PROGRAM
.
สำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและค้นหาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลย ที่ www.riseimpact.co/snowball
.
ในโปรแกรมมีกิจกรรมอะไรบ้าง ?
.
⭐️IMPACT VENTURE CLINIC
คลินิกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเพื่อสังคม อยากได้คำแนะนำเพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและโมเดลธุรกิจ นัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาจากทีม Rise Impact ได้เลย
.
⭐️SOCIAL INNOVATION WORKSHOP
เวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้แนวคิด ฝึกทักษะ ทดลองใช้เครื่องมือ ทำกระบวนการใหม่ๆ ด้วยกิจกรรมที่ทีม Rise Impact พัฒนาขึ้นมาให้เข้าใจง่าย ในรูปแบบออนไลน์ ที่คุณสามารถนำไปพัฒนาองค์กรของคุณได้เอง
.
⭐️SOCIAL INNOVATION INCUBATION PROGRAM
โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการการทำงานอย่างเข้มข้น ตลอด 16 สัปดาห์ ร่วมกับทีม Rise Impact และ Mentor เพื่อพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ประกอบการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมๆ กัน
.
⭐️IMPACT FORUM
พื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกันทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน
.
⭐️SOCIAL INNOVATION FUNDING
เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท
.
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะกับคุณได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป !

ดูรายละเอียดกิจกรรมและสมัครได้ที่
www.riseimpact.co/snowball
RISE Impact

#SNOWBALL
#RISEIMPACT

ที่มา : RISE Impact Facebook Page