มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ใครที่กำลังมองหากิจกรรมที่จะช่วยสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ต้องไม่พลาด มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในธีมงาน “กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือผลงานของเรา” จัดโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยสามารถดาวน์โหลดร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ goo.gl/jB7Pzz ตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ภายในงานจะได้พบกับวิวัฒนาการการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งเชิงวิชาการและนิทรรศการ ดังนี้

1.ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี เรื่อง “สร้างคนไทยคุณภาพ:จาการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ”

2.เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21 : จากการเรียนรู้ร่วมกันสู่นโยบาย” นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ ประธานอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เรื่อง “รูปแบบและกลไกเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว” เรื่อง “เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

4.เรื่องเล่าบันดาลใจ จาก 4 คนต้นแบบ ได้แก่ คุณพิยดา จุฑารัตนกุล คุณณปภา ตันตระกูล พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ และ ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

5.ตลาดนัดภาคี ช้อปปิ้งสินค้าที่เกิดจากผลผลิต นวัตกรรมจากการทำงาน

6.นิทรรศการ ผลงานความสำเร็จในการดำเนินงานของภาคี เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ที่มา facebook สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว