มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เตรียมจัดงานใหญ่ “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอ. โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพบกับกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาของไทย การบรรยายและเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ และนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ที่แสดงให้เห็นพลังการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงด้านการเรียนการสอนยุคใหม่ ให้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0