เยาวชนไทยไปถึงไหนกับแล้ว 17 กุมภาพันธ์นี้ไปดูกันที่งาน “มหกรรมนวัตกรรมสังคมกับเยาวชนไทย” Social Innovation and Youth Expo ที่ Future Park รังสิต

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สภาเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดมหกรรมนวัตกรรมสังคมกับเยาวชนไทย หรือ Social Innovation and Youth Expo ขึ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ลาน Feel Fit ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า Future Park รังสิต ในงานจะได้พบกับโครงการนวัตกรรมสังคมโดยสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า 20 พื้นที่ การนำเสนองานวิจัย “นวัตกรรมสังคม เยาวชน สุขภาวะ” ตลอดจนการเสวนา SIY Talk คิด สร้าง นวัตกรรมสังคมกับเยาวชน ไปร่วมให้กำลังใจเหล่าเยาวชนไทยหัวใจเพื่อสังคมตลอดจนองค์กรทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคท้องถิ่นที่หนุนเสริมเยาวชนเหล่านี้ได้ ตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 – 16.00 น.

เยาวชนไทยไปถึงไหนกับแล้ว 17 กุมภาพันธ์นี้ไปดูกันที่งาน “มหกรรมนวัตกรรมสังคมกับเยาวชนไทย” Social Innovation and Youth Expo ที่ Future Park รังสิต