ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) จัดกิจกรรม TCIJ School Season 5! เปิดพรมแดนความรู้ เข้าใจวิกฤต คิดเชิงระบบ กับหลักสูตร Deconstruct ‘ถอดรื้อมายาคติ’

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ Thai Civil Rights and Investigative Journalism (TCIJ) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม TCIJ School Season 5! เปิดพรมแดนความรู้ เข้าใจวิกฤต คิดเชิงระบบ กับหลักสูตร Deconstruct ‘ถอดรื้อมายาคติ’ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ 18 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2561

ช่วงเวลาเรียน : เรียนเฉพาะอังคาร-พฤหัส-เสาร์-อาทิตย์ ในระหว่าง 1 -18 มิถุนายน 2561
ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (BTS ราชเทวี)

ผู้ที่สนใจ อ่านรายละเอียดกติกาได้ที่ https://goo.gl/CXEsgm กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร: https://goo.gl/xVPHoi และส่งใบสมัครได้ที่ tcijinfo@gmail.com ภายในวันที่ 8 พ.ค.

* ผู้ผ่านการพิจารณาใบสมัคร ต้องผ่านการสัมภาษณ์อีกครั้ง
* ทั้งหมดนี้ ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดำเนินงานโดย TCIJ
สนับสนุนโดย Friedrich-Ebert-Stiftung FES Thailand

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) จัดกิจกรรม TCIJ School Season 5! เปิดพรมแดนความรู้ เข้าใจวิกฤต คิดเชิงระบบ กับหลักสูตร Deconstruct ‘ถอดรื้อมายาคติ’