bacc Workshop for Teachers: Museum-based Learning

bacc Workshop for Teachers: Museum-based Learning

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 20.05.62…

ขอเชิญคุณครูที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐาน (Museum – based Learning) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bacc.or.th/event/2297.html

สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://www.bacc.or.th/event/2297.html กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมาที่ Email: education@bacc.or.th
2. ส่งใบสมัครผ่าน Google Form ที่ https://forms.gle/MJiYgbgXFkP1XKXT6

เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 พฤษภาคม 2562
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ที่มา : Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Facebook Page