Fnf เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design)

Fnf เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design)

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design) ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา
9.00 – 16.30 ณ โรงแรม Quarter Ari (BTS อารีย์) โดย ดร. ชลัท ประเทืองรัตนา และ คุณฐิติวัฒน์ สายวร ซึ่งมีประสบการณ์การอบรมจากสถาบันอบรมนานาชาติ FNF – International Academy for Leadership (IAF) ณ ประเทศเยอรมนี

**อบรมฟรี! จำกัดจำนวนผู้ร่วมอบรม 25 ท่านเท่านั้น!!**
สามารถลงทะเบียนร่วมอบรมได้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม
และประกาศผลผู้มีสิทธิร่วมอบรม ในวันที่ 30 สิงหาคม
ลงทะเบียนร่วมอบรมได้ที่:
https://forms.gle/HZw6Fg8KN7Po2zQ79

Fnf เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design)

ที่มา : Fnf Thailand Facebook Page