สรุป Insight ทุก Generation จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC

การตลาดวันละตอนสรุปเนื้อหา Insight ทุก Generation แบบลงลึกจากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC ที่จัดทำเป็นประจำทุกปี ในภาพรวมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เราจะเห็นการขยับไปอีกหนึ่ง Step ของทุก Generation บาง Gen ขยับมาก บาง Gen ขยับน้อย และด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไป ก็พาให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆของแต่ละเจนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สรุป Insight ทุก Generation จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC การตลาดวันละตอน