สรุป Insight ทุก Generation จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC

สรุป Insight ทุก Generation จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC

การตลาดวันละตอนสรุปเนื้อหา Insight ทุก Generation แบบลงลึกจากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC ที่จัดทำเป็นประจำทุกปี ในภาพรวมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เราจะเห็นการขยับไปอีกหนึ่ง Step ของทุก Generation บาง Gen ขยับมาก บาง Gen ขยับน้อย และด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไป ก็พาให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆของแต่ละเจนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สรุป Insight ทุก Generation จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC การตลาดวันละตอน