ThaiHealth Inno Awards 2019: ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

ThaiHealth Inno Awards 2019: ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

★ สิ้นสุดการรอคอย ★ โครงการ ThaiHealth Inno Awards 2 เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย ชอบคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ ร่วมส่งไอเดียเข้าประกวด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ในหัวข้อ ◤นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสามารถขยายผลในวงกว้างได้◢

★ การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
• ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 – 6)
• ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

★ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
• ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 – 6)
1. ชนะเลิศ 50,000 บาท และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
2. รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท
3. รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท

• ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
1. ชนะเลิศ 50,000 บาท และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
2. รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท
3. รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท
★ ทีมผู้ชนะทุกระดับ จะได้รับรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

★ ผู้สนใจ รวมทีม3คนพร้อมที่ปรึกษาโครงการ ส่งคลิปวิดีโอไอเดียนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพความยาว 3 นาทีพร้อมใบสมัครให้ครบถ้วนมาที่ E-mail: inno@thaihealth.or.th
★ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th/inno
★ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2562
★ 20ทีมที่เข้ารอบ จะได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาผลงานนวัตกรรมจริง

◥ กติกา รายละเอียดโครงการ เอกสารการสมัคร www.thaihealth.or.th/inno
◥ ช่องทางการส่งใบสมัคร E-mail: inno@thaihealth.or.th
◥ แชทสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินเพจ m.me/417154232051925

ที่มา : ThaiHealth Inno Awards Facebook Page