นวัตกรรมจัดการฝุ่น PM2.5 ฝีมือเยาวชน ชนะเลิศรางวัล THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 2

นวัตกรรมจัดการฝุ่น PM2.5 ฝีมือเยาวชน ชนะเลิศรางวัล THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 2

นวัตกรรมจัดการฝุ่น PM2.5 ฝีมือเยาวชน ด้วยการสร้างเครื่องวัดฝุ่นติดตั้งบนหมวกกันน็อกในกลุ่มมอเตอร์ไซด์วินบางขุนเทียน 6 จุด เมื่อเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ จะมีระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน รวมทั้งมีการนำเสนอค่าฝุ่นและก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ทางไลน์กลุ่มของผู้ใช้งานเครื่อง และมีการวางแผนการทำแผนที่อากาศผ่านเว็บไซต์ที่เขียนขึ้น โดยแสดงผลแบบเรียลไทม์ตามช่วงเวลา พร้อมกับคำแนะนำเพื่อเตรียมอุปกรณ์ป้องกันซึ่งจะทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง

เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการนวัตกรรม (Process Innovation) โดยดึงการมีส่วนร่วมของวินมอเตอร์ไซต์ เขตบางขุนเทียนและคนในชุมชน รวมถึงการดึงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

ที่มา : เว็บไซต์ Workpoint News