เชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ระดับอุดมศึกษา”

เชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวด "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ระดับอุดมศึกษา"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประกวด “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ระดับอุดมศึกษา”

ชิงเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวัตกรรมและเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่คิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะ

ที่มา : Weeraboon Wisartsakul Facebook Profile