ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณพร้อมพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งถือเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.award.nia.or.th หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ awards@nia.or.th หรือ โทร 02-0175555 (ช่วง WFH ติดต่อคุณพัชรีนาถ 080-0702999)