เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ เปิดรับรุ่น Semi Pro แล้ว ! 🖐

เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ เปิดรับรุ่น Semi Pro แล้ว ! 🖐

เปิดรับรุ่น Semi Pro แล้ว ! 🖐
1 ส.ค. – 9 ต.ค. 2563

โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ สนับสนุนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรม โชว์พลังเปลี่ยนแปลงสังคม เปิดรับรุ่น Semi Pro สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 50,000 บาท พร้อมทั้งเข้าร่วม Workshop พัฒนาความรู้ ทักษะฟรี มีพี่เลี้ยงสนับสนุน และเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ทั่วไทยตลอดโครงการ

คุณสมบัติ
✅ อายุระหว่าง 15-27 ปี
✅ จำนวนสมาชิก 2-5 คน
✅ มีประสบการณ์ทำโครงการพัฒนาสังคมรูปแบบใดก็ได้
✅ ต้องการพัฒนาทีมและพัฒนาตนเอง
✅ เปิดใจแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับทีมอื่น ๆ
✅ ต้องการสร้างนวัตกรรมสังคมที่สร้างผลกระทบที่จริงจังมากขึ้น

คุณสมบัติครบ 🔸 สมัครเลย https://sysi.or.th

พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
SYSI : Society of Young Social Innovators
m.me/sysi.thailand
อีเมล : sysi.thailand@gmail.com
โทร. 083 401 9572 (บิ๊ว)
หรือ 098 516 1180 (เอ)

ร่วมกลุ่ม สมาคม SYSI คนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อพูดคุยกัน

#SYSI #SemiPro #สสส #เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่

ที่มา : SYSI : Society of Young Social Innovators Facebook Page