ThaiHealth Inno Awards 3 รับสมัครไอเดีย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

ThaiHealth Inno Awards 3 รับสมัครไอเดีย "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

🌱 กลับมาตามคำเรียกร้อง!
โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3 รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย มีหัวใจสร้างสรรค์ มาร่วมเป็นเมล็ดพันธุ์นวัตกร ส่งไอเดียประกวด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 ตุลาคมนี้

🌱 หัวข้อการประกวด (เลือกได้ทีมละ 1 หัวข้อ)
● ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์
● ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
● ลดอุบัติเหตุทางถนน
● เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
● เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
● สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
● ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี

🌱 การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
● ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 – 6)
● ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
● 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากแต่ละระดับ จะได้ร่วมกิจกรรม workshop พัฒนาทักษะการออกแบบนวัตกรรมอย่างเข้มข้น พร้อมรับทุนสนับสนุนให้พัฒนาผลงานนวัตกรรมจริง
● ทีมผู้ชนะทุกระดับ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

🌱 กำหนดระยะเวลาการประกวด
● วันนี้ – 6 ตุลาคม 2563 : รับสมัครไอเดียนวัตกรรม
● 20 ตุลาคม 2563 : ประกาศรายชื่อ 40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก
● 31 ตุลาคม 2563 : 40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ
● 2 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศรายชื่อ 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง
● 27-29 พฤศจิกายน 2563 : 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง เข้าร่วม workshop พร้อมรับทุนสนับสนุนให้พัฒนาผลงานนวัตกรรม
● 4-5 มีนาคม 2564 : นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการและประกาศผลรอบสุดท้าย

🌱 ผู้สนใจ รวมทีม 2-3 คน พร้อมที่ปรึกษา1คน สร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพแล้วกรอกใบสมัครส่งมาด่วน!
🌱 รายละเอียดโครงการ + ดาวน์โหลดใบสมัคร www.thaihealth.or.th/inno
🌱 ส่งใบสมัครทาง e-mail: inno@thaihealth.or.th
🌱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม m.me/thaihealthinnoawards

ที่มา : ThaiHealth Inno Awards Facebook Page