ข่าวสาร

เซฟความรู้ เซิร์ชแรงบันดาลใจ เพื่อก้าวให้ทันประเทศไทย 4.0 กับงาน Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation สุดสัปดาห์นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานนิทรรศการและง…

มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เตรียมจัดงานใหญ่ “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนป…

1 4 5 6