ข่าวสาร

สายสิ่งแวดล้อมต้องไม่พลาดนิทรรศการนี้ “Right to Clean Air- The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา” 17 – 28 มกราคมนี้

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ — 17 มกราคม 2018 9:46 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดงานนิทรรศการศิลปะโดยหยิบ…

เซฟความรู้ เซิร์ชแรงบันดาลใจ เพื่อก้าวให้ทันประเทศไทย 4.0 กับงาน Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation สุดสัปดาห์นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานนิทรรศการและง…

มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เตรียมจัดงานใหญ่ “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนป…

1 4 5 6