ข่าวสาร

มาร่วมเรียนรู้ และแบ่งปัน กับก่อการครูภาคเหนือ ครั้งที่ 1

ลั่นระฆัง แล้ว ๆๆ ครูภาคเหนือ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 มามาเตอะ มาแอ่ว จังหวัดเจียงฮาย เวลา 08.30 -16.00 …

จิตวิทยาเชิงบวก…สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

จะดีไหม…ถ้าครูมีเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น ออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะ…

Fnf เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design)

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรกระบวนการ (Facilitation and Program Design) ในวันที่ …

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา “Covestro Innovation Design Contest 2019”

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาส่งผล…

CYD เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นใน…

1 2 3 4 5 6