ข่าวสาร

CYD เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นใน…

ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเชิญชวนกลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วประเทศ เสนอโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หากท่านมีแนว…

ThaiHealth Inno Awards 2019: ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

★ สิ้นสุดการรอคอย ★ โครงการ ThaiHealth Inno Awards 2 เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย ชอบคิดสร้างสรรค์นอ…

มช. เปิดคอร์สออนไลน์ เรียนฟรี! หลักสูตร “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)”

มช. เปิดคอร์สออนไลน์ เรียนฟรี! หลักสูตร “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)&#8…

1 2 3 4 5